Partnerzy

Konkursy chemiczne dla klas pierwszych


Na przełomie października i listopada odbyły się dla klas pierwszych dwa szkolne konkursy: „Chemia w nas i wokół nas” oraz konkurs wiedzy o Patronce szkoły Marii Skłodowskiej-Curie . Pierwszy - dwuetapowy - obejmował przygotowanie posteru na wybrany temat dotyczący tworzyw sztucznych oraz część doświadczalną przeprowadzoną w laboratorium chemicznym, gdzie uczniowie badali właściwości fizyczne i chemiczne próbek polimerów. Wygrała klasa 1R reprezentowana przez Emilię Iwanicką, Wojciecha Piechnata i Gabriela Wiaka. Drugie miejsce zajęła klasa 1A w składzie Amelia Bigoraj, Natalia Kuś oraz Julia Ozga, a trzecie wywalczyła klasa 1M w składzie Maria Wicher, Olaf Capała oraz Rafał Rybicki.
Drugi konkurs dotyczył życia i działalności naukowej Marii Skłodowskiej –Curie. Sumaryczna punktacja z konkursu uwzględniała liczbę punktów z testu oraz z filmiku przedstawiającego kadr z życia polskiej uczonej. Pierwsze miejsce zajęły uczennice z klasy 1A - Amelia Woś i Zuzanna Oleśkiewicz, drugie uczennice z klasy 1C- Julia Cybula i Ines Jawoszek, a trzecie uczennice z klasy 1A-Magdalena Pawłowska i Natalia Kuś.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w obecności Pana Dyrektora Henryka Głosa i Pani Dyrektor Agaty Panek odbyło się 16 listopada. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


IMG 9542 IMG 9549 IMG 9560 IMG 9571