Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2022

  • Drukuj


Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 25, 26 i 29 sierpnia 2022r..
W zależności od formy zajęć składać będą się z części pisemnej i ustnej lub wykonania zadania praktycznego (pracownia).

Egzamin pisemny z matematyki dla wszystkich uczniów mających poprawkę z tego przedmiotu odbędzie się 25 sierpnia o godz. 9:00 w auli szkolnej.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń.