Być najlepszym

  • Drukuj

23 czerwca 2022 w hali sportowej ZST najlepsi uczniowie ze szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Puławski, odebrali z rąk Pani Starosty Danuty Smagi nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół puławskich, z Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz Klementowic. W tym roku wyróżniono 168 osób, które uzyskały średnią powyżej 4,5. Największą grupę (72 osoby!) stanowiła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Starosta Smaga pogratulowała wszystkim nagrodzonym sukcesów w nauce, zaś na na ręce nauczycieli, wychowawców, pedagogów i dyrektorów szkół złożyła serdeczne podziękowania i gratulacje.

Najlepszą średnią w roku szkolnym 2021/2022 osiągnął Dawid Jabłoński z klasy 4J z Technikum nr 4 w ZST - 5,67!

Jesteśmy dumni ze wszystkich nagrodzonych, a Dawidowi przekazujemy szczególne wyrazy uznania!

Wspólnota Puławska