Partnerzy

Spotkanie z przedstawicielem Sanepidu


W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Puławach, w naszej szkole w klasach drugich i trzecich zostały przeprowadzone spotkania na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Aby lepiej przybliżyć młodzieży poruszaną problematykę, uczniowie mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli - okularów, które pokazują, jak wygląda świat po zażyciu narkotyków czy wypiciu alkoholu. Uczniowie, wykonując proste ćwiczenia, mogli przekonać się, jak wpływa na organizm człowieka zażycie narkotyków i alkoholu, jak działają te substancje na nasze zmysły i że wykonywanie nawet najprostszych czynności staje się o wiele trudniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom młodzież w dorosłym życiu będzie dokonywała właściwych wyborów.