Partnerzy

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki


W dniu 14 lutego klasa 4O wzięła udział w niecodziennej, ciekawej Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki, której organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w wykładach, między innymi na takie tematy jak: Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej, Odnawialne źródła energii – moda czy konieczność?, Bezpieczeństwo techniczne jako nowy obszar zainteresowania inżynierów środowiska i ekoenergetyki oraz w zajęciach warsztatowych: Technologie zagospodarowania oraz oczyszczania wód i ścieków. Mieli również okazję spotkania i rozmowy z ludźmi biznesu, na co dzień zajmującymi się sprawami z zakresu inżynierii środowiska np. projektowaniem biogazowni czy oczyszczalni ścieków.Być może te doświadczenia okażą się pomocne w wyborze dalszej drogi kształcenia w wybranym zawodzie.

Anna Karpeta