Partnerzy

Ślubowanie klas pierwszych

My, uczniowie klas pierwszych
Zespołu Szkół Technicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie
Ojczyźnie naszej - Rzeczypospolitej Polskiej ślubujemy…

Jest już wieloletnią tradycją, że uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przyjmowani są uroczyście do szkolnej społeczności w listopadzie, z okazji rocznicy urodzin Patronki ZST – Marii Skłodowskiej–Curie. W bieżącym roku szkolnym ślubowanie uczniów klas pierwszych miało miejsce 12 listopada w obecności przybyłych znakomitych gości. Jeszcze jedną okazją uroczystości była 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jako społeczność Zespołu Szkół Technicznych włączyliśmy się w kultywowanie pamięci o tych, którzy poświęcali swoje życie, aby Polska była wolna i niezależna. Nie zabrakło więc patriotycznych pieśni i wierszy. Uczniowie klasy I a wspomagani przez pozostałych pierwszoklasistów odśpiewali „Rotę” oraz pieśń legionową „Przybyli ułani pod okienko”, Albert i Daniel Pacocha recytowali wiersz „Ta, co nie zginęła”, a Adrian Gajownik zaśpiewał piosenkę „Miasto 44”. Następnie nadszedł moment uroczystego ślubowania, które złożyła potężna rzesza uczniów – 5 klas pierwszych na podbudowie gimnazjum oraz 6 klas na podbudowie szkoły podstawowej –niemalże 300 osób. Na pamiątkę tej podniosłej chwili uczniowie otrzymali od Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych okolicznościowe znaczki a od klas starszych pod opiekę sztandar szkoły. Nie zabrakło również miłych słów skierowanych do młodzieży przez Pana Dyrektora Henryka Glosa, Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Renatę Choinę oraz Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Gabrielę Gawędę. Ostatnim punktem programu było poznanie zwycięzców konkursów o tematyce chemicznej tradycyjnie już od wielu lat organizowanych dla tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Zwycięzcom nagrody wręczyła Pani Małgorzata Noskowska, Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach i przedstawicielki Komisji Przedmiotów Chemicznych.

Wszystkim , którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni zaproszonym gościom , którzy uświetnili ją swą obecnością. Dziękujemy za przybycie Rodzicom a młodzieży klas pierwszych życzymy wszystkiego najlepszego w szkole, którą sobie wybrali.