Partnerzy

Spotkanie z rodzicamiZe względu na trwającą akcję protestacyjną nauczycieli, zebranie z rodzicami w dniu 9 kwietnia 2019r. zostaje odwołane. Oceny bieżące oraz propozycje ocen końcoworocznych w klasach maturalnych są dostępne dla rodziców oraz uczniów w dzienniku elektronicznym.