Partnerzy

Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Gabriela Gawęda 3A
wiceprzewodniczący - Piotr Dryk 3E
wiceprzewodniczący - Klaudia Janeczek 4C
sekretarz - Julia Duliasz 2A
skarbnik - Dominika Szewczyk 2A
z-ca skarbnika - Natalia Orłowska 2A

Członkowie:
Jakub Bachan 3C
Filip Filipowski 4T
Jakub Wawer 2T

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
 Aneta Firlej-Furmaga