Partnerzy

I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki

W dniach 9-10 czerwca 2015 r. klasy 2AT i 3AT – technik analityk - wzięły udział w  "I Puławskim Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki". Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie szans i możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu puławskiego – jako ważnego ośrodka naukowego i gospodarczego w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji i przetwarzania biozasobów. W trakcie sesji plenarnej wystąpili przedstawiciele UMCS-u, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, IUNG-u, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Politechniki Lubelskiej, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz goście z Mołdawii. Zostały omówione najważniejsze szanse, wyzwania oraz trendy związane z rozwojem biogospodarki w Europie, Polsce i województwie lubelskim.

Anna Domańska

http://moje.radio.lublin.pl/jak-rozwijac-biogospodarke-specjalisci-debatuja-w-pulawach.html
http://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/n,1000162807,biogospodarka-specjalizacja-powiatu-pulawskiego.html