Partnerzy

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 4 listopada (wtorek) 2014 wg harmonogramu: 

godz. 16.15 – klasy I w auli szkolnej
godz. 16.30 - II LO;  II, III T4 i III ZSZ
godz. 17.30 – klasy maturalne
.
 
Od godz. 17.00 w auli szkolonej odbywać się będą indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 
Dyrektor ZST