Partnerzy

Wyniki egzaminu maturalnego w ZST

 

Przystąpiło

Zdało

Poprawki

Nie zdało

Technikum Nr 4

117

103

12

2

V Liceum Ogólnokształcące

51

40

11

0

Zdawalność [%] egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/14

 

ZST

Powiat puławski

Województwo lubelskie

Wynik ogólnopolski

technika

88

55

47

54

licea

78

81

79

80

Wyniki [%] z przedmiotów obowiązkowych.

 

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

ZST

powiat

ZST

powiat

ZST

powiat

ZST

powiat

technika

47

40

72

55

58

52

56

41

licea

46

51

68

76

56

65

48

57