Partnerzy

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników dla klas pierwszych.

Do przedmiotów ogólnokształcących w klasach drugich, trzecich i czwartych technikum obowiązują kontynuacje podręczników z klas poprzednich.

Ze względu na zmieniającą się ofertę wydawnictw dla nowej podstawy programowej, lista podręczników do przedmiotów zawodowych w klasach drugich i trzecich zostanie podana na początku września.