Partnerzy

Wizyta gościa z Tarnowa

3 czerwca 2014 gościliśmy w naszej szkole Pana mgr. inż. Krzysztof Kołacińskiego - dyrektora partnerskiego Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie . ZST w Tarnowie to oficjalna nazwa szkoły znanej w tamtejszym środowisku jako „Technikum Chemiczne”, któremu początek - w roku 1931! - dały organizowane w Państwowej Fabryce Związków Azotowych kursy zawodowe dla laborantów, a później dla rzemieślników i majstrów różnych branż.

Spotkanie Dyrektorów K. Kołacińskiego i H. Głosa miało charakter studyjny – rozmowy dotyczyły kierunków i warunków kształcenia, współpracy szkół z Grupą Azoty – obie placówki objęte są patronatem Zakładów Azotowych jako opiekuna szkolnictwa zawodowego.