Partnerzy

Kwesta PCK

W dniach 11 i 18 maja 2014r młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Puławach zebrała  podczas kwesty ulicznej PCK  685,36 złotych.
Dziękujemy kwestującej młodzieży za ich postawę społeczną oraz poniesiony trud w pozyskiwanie funduszy na działalność humanitarną Polskiego Czerwonego Krzyża.
To dzięki Waszej ofiarności możemy szerzyć idee humanitarne i nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

Oddział Rejonowy PCK w Puławach