Partnerzy

Wymiana młodzieży

W dniach 22-29 kwietnia gościliśmy w naszej szkole grupę uczniów belgijskich z partnerskiej szkoły VTI Izegem w ramach wymiany młodzieżowej.  Program wizyty obejmował zwiedzanie ZST, udział w wybranych lekcjach oraz uczestnictwo w szkolnych uroczystościach  związanych z obchodami 10–tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Młodzież uczestniczyła również w wycieczkach krajoznawczych promujących piękno ziemi lubelskiej. Ostatnim elementem programu wizyty był pobyt w Krakowie, połączony ze zwiedzaniem byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz kopalni soli w Wieliczce. Tegoroczna, 12. już tura wymiany pomiędzy naszymi szkołami, stworzyła okazję do zawarcia nowych przyjaźni, wzajemnego poznania zwyczajów i tradycji obu krajów oraz stanowiła wspaniałą  możliwość do wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Komisja Języków Obcych