Partnerzy

„Świadomie wybieram przyszłość”

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych przystąpił do ogólnopolskiej kampanii pt. „Świadomie wybieram przyszłość” skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem kampanii jest pokazanie młodzieży, że posiada pewne typy osobowości zawodowej i może sama kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Kampania realizowana jest za pomocą Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych oraz Kwestionariusza Przedsiębiorczości dostępnych na stronie www.kluczdokariery.pl,  które uczniowie wypełniają po otrzymaniu w szkole loginu i hasła dostępu.
 
Sylwia Wójtowicz - pedagog szkolny