Partnerzy

Stypendia Prezesa Rady Ministrów.


Mateusz Lewtak, uczeń klasy 2P – Stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

16 listopada 2023 roku, 224 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i 22 stypendystów Ministra Edukacji i Nauki odebrało w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium dla najzdolniejszych uczniów z województwa lubelskiego, które wręczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.
Jesteście „najlepszymi z najlepszych” w województwie lubelskim. (..) Jestem przekonana, że fakt, że osiągnęliście w swoich szkołach te najlepsze wyniki, że macie swoje pasje, cele w zdobywaniu wiedzy, wynikają z tego, że zaliczacie się do grona tych, którzy miłują mądrość, chcą zmierzać ku mądrości.
Gratuluję tego wyróżnienia i mam nadzieję, że jest ono dla Was źródłem radości i satysfakcji i motywacją, że warto taką drogą podążać. W ten sposób gromadzicie swój wielki kapitał wiedzy i umiejętności, która nie jest zagrożona w dzisiejszym świecie. To, czego się nauczycie, jak będziecie z tej wiedzy korzystać, to coś, czego nikt Was nie pozbawi. Warto taki kapitał gromadzić – mówiła lubelska kurator oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi szkoły (kształcącej w formie dziennej, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości), który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Mateuszowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

0408 0297
fot. organizatora