Partnerzy

Obchody Dnia Edukacji Narodowej


12 października 2023 roku w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, na których odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami wyróżniono nauczycieli i pracowników oświaty.

Tegoroczne wydarzenie miało wyjątkowo uroczysty charakter z uwagi na rocznicę 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej europejskiej instytucji, która stworzyła podwaliny nowoczesnego systemu szkolnictwa. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe wręczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w asyście Wojewody Lubelskiego Lecha Spawki i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał w tym roku mgr inż. Henryk Głos - Dyrektor naszej Szkoły

13 października 2023 roku, w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej starosta puławski Danuta Smaga wręczyła nagrody nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły: Nauczyciel, jak żaden inny zawód zasługuje na wielki szacunek i wielkie uznanie. Aby być nauczycielem, nie tylko potrzebna jest duża wiedza, doświadczenie, ale przede wszystkim pasja, miłość do tego zawodu. Bez tego specjalnego powołania trudno być nauczycielem dobrym, wtedy jest się rzemieślnikiem. Natomiast pasja powoduje, że jest się artystą w danym zawodzie - mówiła do zebranych i dziękowała nauczycielom za pracę z młodzieżą, za wkładane w to serce i zaangażowanie.

Wyróżnieni nagrodą Starosty Puławskiego zostali: Henryk Głos (Dyrektor ZST), a także Anna Domańska, Ewelina Sajnaga i Jacek Osiak. W tym dniu zostali także uhonorowani nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, spośród grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych była to Pani Ewelina Sajnaga oraz dyplomowanego: Pani Małgorzata Szczypińska i Pani Agnieszka Wawerska.

Uroczystość wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów została uświetniona występem młodzieży z ZST, która przygotowała swój program pod opieką Pani Moniki Kubiś-Arbuz i Pani Emilii Massalskiej.

umlub
fot. UW Lublin