Partnerzy

Wyniki egzaminu maturalnego 2023

Wyniki egzaminu maturalnego tegorocznych absolwentów Technikum nr 4 w ZST

Przystąpiło Zdało Poprawki Nie zdało
135 130 4 1

Procentowa zdawalność egzaminu maturalnego  w technikach w roku szkolnym 2022/23

ZST Województwo lubelskie Wynik ogólnopolski
96,2 70 74,6

Procentowa zdawalność w technikach z przedmiotów obowiązkowych pisemnych.

Język polski
Język angielski Matematyka
ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj
96,2 92 95 99,3 92 95 100 77 80

Procentowe wyniki w technikach z przedmiotów obowiązkowych pisemnych.

Język polski
Język angielski Matematyka
ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj ZST lubelskie kraj
64,2 53
57 82,7 68
73 76,9  49  51

Matura 2022