Partnerzy

Wycieczka do laboratorium IUNG


20 marca uczniowie klasy 3A w ramach wycieczki przedmiotowej odwiedzili Główne Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG w Puławach. Młodzież miała możliwość zapoznania się z zakresem badań i metod badawczych oferowanych przez laboratorium - w tym głównie metod instrumentalnych (np. metodą płomieniowej absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej). Ośrodek dysponuje nowoczesnym sprzętem, na którym badane są próbki m.in. gleb, nawozów oraz roślin. Wycieczka była interesującą lekcją chemii analitycznej i pozostanie na długo w pamięci uczniów.

Dzięglewska Magdalena, Wawerska Agnieszka