Partnerzy

ZST - MEZAP umowa o współpracy

21 marca 2023 roku ponad 20 szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną na zorganizowanych przez Starostę Puławskiego Danutę Smagę i Zespół Szkół Technicznych w Puławach Targach Edukacji. Ósmoklasiści mieli niecodzienną okazję bezpośredniego spotkania się w jednym miejscu z przedstawicielami szkół. Przedsięwzięcie było również okazją do podpisania umowy o współpracy między Zespołem Szkół Technicznych reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr. inż. Henryka Głosa a Zakładem Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych Mezap Sp. z.o.o reprezentowanym przez Prezesa Zarządu mgr. inż. Dominika Madejskiego.

Uroczystości towarzyszyli Starosta Puławski - pani Danuta Smaga, Wicestarosta Leszek Gorgol, Kierownik wydziału edukacji pani Małgorzata Noskowska a także przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty - pani Renata Olszewska i pan Sebastian Płonka.

mez1  mez2