Partnerzy

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Człowiek w środowisku”

konkurs eko2223 banner

3 marca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się II etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Człowiek w środowisku”.
Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, doskonalenie umiejętności obserwacji, promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych woj. lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

Do udziału w I etapie konkursu przystąpiło 1300 uczniów z 68 szkół ponadpodstawowych, zaś do etapu finałowego zakwalifikowało się 187 uczniów z 64 szkół ponadpodstawowych. Wśród uczestników etapu finałowego są nasi uczniowie: Aleksandra Głowacka z klasy 4A, Kacper Brudnicki 4AG, Maciej Pochwatka 3C, którzy wykazali się ogromną wiedzą i znaleźli się wśród najlepszych pięćdziesięciu finalistów tego konkursu. Nagrodą dla finalistów jest udział w dwudniowych warsztatach terenowych na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Tam, pod okiem naukowców i specjalistów z dziedzin ekologicznych, zdobędą kolejne doświadczenia i wiedzę z zakresu ekologii.
Serdecznie gratulujemy!

Anna Karpeta