Partnerzy

Dzień Kariery Zawodowej

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie po raz kolejny we współpracy z Urzędem Pracy i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP zorganizował Dzień Kariery Zawodowej. Uroczystego otwarcia dokonali dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie pani Elżbieta Denejko, starosta Powiatu Puławskiego pani Danuta Smaga, prezydent Miasta Puławy pan Paweł Maj, wicestarosta Powiatu Puławskiego pan Leszek Gorgol, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie pan Tomasz Kopyciński, wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty pani Renata Olszewska, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach pani Małgorzata Noskowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach pan Krzysztof Gumieniak, dyrektor MDK w Puławach pani Aleksandra Kozak-Kotowska, sekretarz Powiatu Puławskiego pan Waldemar Orkiszewski, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego pan Andrzej Wenerski, kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta pani Agnieszka Zamojska oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Henryk Głos.

W wydarzeniu udział wzięło 31 podmiotów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, Bank PKO BP, Nałęczów Zdrój sp. z o. o. Zakład butelkowania wody mineralnej "Cisowianka", Credit Agricole, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie, In Temporis Polska – agencja pośrednictwa pracy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Krzaczek Stanisław. Zakład produkcyjno – handlowy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Medyczne Studium Zawodowe w Puławach, Mostostal Puławy S.A., Mezap Sp. z o.o., Łodzieżowe Centrum Kariery w Puławach, Politechnika Lubelska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Puławski Park Naukowo – Technologiczny, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, Sulej. Ośrodek Szkolenia Kierowców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Puławach Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach.

W Dniu Kariery Zawodowej został również podsumowany międzyszkolny konkurs zawodoznawczy „Wiedza. Rekrutacja. Kariera” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którego celem było przybliżenie młodzieży zagadnień lokalnego rynku pracy i zasad nim rządzących, poznanie metod poszukiwania pracy, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz promocja mocnych stron własnej osobowości.

Jury w składzie: pan Andrzej Wenerski, pani Aleksandra Kozak-Kotowska oraz lider Klubu Pracy pani Katarzyna Grodzicka przyznało: pierwsze miejsce dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN, drugie - ZST , trzecie Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 w Puławach. Wyróżnienia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 i Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.

Nagrody w konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Puławy, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Stowarzyszenie Przyjaciół ZST „Chemik”.

Ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się Dzień Kariery Zawodowej oraz konkurs zawodoznawczy wśród uczniów, dowodzą konieczności organizowania tego typu akcji pomagających młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz pracy zawodowej.